Record Fair Den Bosch Holland
Record Fair Den Bosch Holland
Record Fair Den Bosch Holland
Record Fair Den Bosch Holland
Record Fair Den Bosch Holland
Record Fair Den Bosch Holland
Record Fair Holland
Record Fair Holland
Record Fair Holland
Record Fair Holland
Record Fair Holland
Record Fair Holland
Record Fair Holland
Youtube
Instagram
Facebook

Privacybeleid Amsterdam Record Convention

Amsterdam Record Conventen verzamelt informatie van haar klanten en bezoekers. Dit stelt ons in staat om efficiënt en creatief met onze klanten te communiceren en campagnes te starten. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving.

Privacybeleid:
 • Ons privacybeleid legt nu duidelijker uit welke gegevens we verzamelen, hoe we ze gebruiken en hoe de gegevens beveiligen.
 • We verhuren of verkopen deze gegevens nooit, dit is onveranderd, maar het nieuwe beleid verstrekt meer informatie over gegevens die we wel delen en hoe we gegevensoverdracht beveiligen over grenzen heen.
 • We geven ook aan wanneer we specifieke goedkeuring nodig hebben om de gegevens te verwerken en wanneer we een andere wettelijke basis gebruiken voor het verwerken van de gegevens.

Dat betekent dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om de persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin toestemming is vereist;
 • de gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij de gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om de persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • het recht respecteren om persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten en websites laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens, het is namelijk afhankelijk welke diensten en functionaliteiten op onze websites je kiest en gebruikt.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • naam
 • NAW-gegevens
 • bedrijfsgegevens
 • e-mailadres
 • website
 • telefoonnummers
 • btw nummer
 • gebruikersnaam
 • inloggegevens
 • naam
 • profielnaam
 • informatie die je zelf aanvult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier of aanvulling op uw gegevens in de lijst voor standhouders op internet.
 • technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en het surfgedrag op onze websites
Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten gebruikt worden):

 • gegevens over het openen van onze e-mails
 • het klikken op de links in onze e-mails.
 • afbeeldingen, foto's of video's die je upload naar de site.
 • om je inschrijving voor onze beurzen of overige diensten te verwerken.
 • om te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.
 • om gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen
 • om vragen te beantwoorden of klachten te behandelen via social media, e-mail, post of telefonisch.
 • om onze websites te verbeteren.
Verstrekking aan derden

Wij geven de door u verstrekte gegevens nooit door aan derde partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van onderzoek gegevens bij ons opvraagt, in dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met persoonsgegevens omgaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw persoonsgegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN en pasfoto af te schermen.

Intellectueel Eigendom
Handelsmerken van Amsterdam Record Convention

Amsterdam Record Convention moet er toch voor zorgen dat de naam Amsterdam Record Convention en andere daaraan gelieerde namen niet worden gebruikt voor oneigenlijke doeleinden. Om deze en om andere redenen zijn de naam Amsterdam Record Convention, Recordplanet, Mega Platen & CD Beurs, Mega Record & CD Fair, de logo's en alle hieraan gelieerde namen, logo's, product- en dienstnamen, ontwerpen en slogans allemaal handelsmerken van Amsterdam Record Convention. Je mag deze namen niet gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Amsterdam Record Convention.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Profilering en cookies

Bij het verzamelen en combineren van je gegevens maken we gebruik van cookies. Wil je meer weten over cookies? Lees dan onze cookieverklaring.

Voorrang van de originele tekst

Het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden zijn in het Engels vertaald op basis van de originele tekst in het Nederlands. Mocht er een conflict ontstaan op basis van dit beleid, dan heeft de Nederlandse versie van de tekst voorrang.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 24 mei 2018.

Amsterdam Record Convention - info@recordplanet.nl - www.recordplanet.nl

Naar boven